Wednesday, 30 January 2008

aku bole ikutan, mbak?

Tentu saja boleh.. :)
Art & jewelry home party menunggumu, masih ada 9 hari lagi, skalian bawa karya sketsa fashionnya ya.
Dan terima kasih udah promosiin acara ini :)

No comments: